Winkelwagen

Herroepingsrecht


Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Art. 46, $1, 2°) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Nadat u gemeld heeft dat u de overeenkomst wil herroepen, heeft u 14 dagen de tijd om het product terug te sturen, dit tegen eigen kosten. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

Wanneer u gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen zou retourneren, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit door middel van een waardevermindering.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

"Bent u niet tevreden met de afhandeling? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)."